Av-alan tuotantokannustimen yksivuotissynttärit

Tuotantokannustimen ensimmäinen vuosi on kulunut joutuisasti. Kannustimeen budjetoitu rahoitus haettiin täyteen jo juhannukseen mennessä, ja monia hakijoita jouduttiin käännyttämään takaisin. Rahoituspäätöksiä on tehty 25 kappaletta, joista 22 positiivista päätöstä.

Hakemukset käsiteltiin saapumisjärjestyksessä, päätösperusteiden pohjana olivat opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän esityksen mukaiset vähimmäisvaatimukset. Kaikilta rahoitetuilta tuotannoilta edellytettiin kansainvälistä jakelu- tai levityssopimusta, jotta kannustimen alkuperäinen tavoite kansainvälisen rahoituksen houkuttelusta Suomeen toteutuisi.

Kasvua ja kansainvälistymistä

Ensimmäinen vuosi kerättiin oppia ja kokemusta. Tavoitteenamme on jatkossakin asiakaslähtöinen, helppo ja nopea rahoituspalvelu. Jotta tuotantokannustimen avulla saavutetaan kansantaloudellista vaikuttavuutta ja kannustimesta saadaan pysyvä, sen pitää houkutella kansainvälistä rahoitusta Suomeen luomaan uutta työtä ja kasvattamaan tuotantoyhtiöiden ja tuotantoja palvelevien yritysten liikevaihtoa. Näiden tavoitteiden pohjalta olemme syksyn kuluessa analysoineet hakemuksia, verranneet Suomen mallia kilpaileviin maihin, järjestänet asiakaspalautekyselyn, asiakastyöpajan, brunssin rahoittajille sekä konsultoineet tuottajia ja ministeriön edustajia.

Tuotantokannustin on jo saanut erinomaista palautetta niin kotimaisilta kuin kansainvälisiltäkin yrityksiltä. Vuonna 2018 budjetti on 10 miljoonaa euroa ja maksuhyvitystä voi saada 25 % Suomessa syntyvistä kustannuksista.

Mitä uutta vuonna 2018

Tavoite kansainvälisen rahoituksen kasvattamiseksi edellyttää muutoksia hakemuksen arviointiin. Vähimmäisvaatimukset säilyvät ennallaan, mutta tuotantojen rahoituslähteille on asetettu kaksi kriteeriä. Jatkossa edellytetään, että vähintään 10 % kokonaistuotantobudjetin rahoituksesta tulee Suomen ulkopuolelta; ulkomaiselta levittäjältä, jakelijalta, osatuottajalta tai muulta yksityiseltä rahoittajalta. Lisäksi edellytämme, että vähintään 50 % kokonaistuotantobudjetin rahoituksesta on muuta kuin valtionavustuslaissa 688/2001 määriteltyä julkista tukea.

Kustannuserittelyä sekä rahoituksen ehtoja on myös hieman muokattu. Ensi vuoden hakemuksiin on käytettävä uutta kustannuserittelypohjaa. Molemmat löytyvät päivitettynä nettisivuiltamme. Vuoden 2018 haku on auki 2.1. alkaen.

Markkinointi ja palvelun kehittäminen

Käynnistimme kansainvälisen digimarkkinointikampanjan marraskuussa ja jatkamme Why Finland -teemalla myös vuonna 2018. Julkaisemme ensi vuoden markkinointitapahtumat joulukuun aikana. Olethan ennakkoon yhteydessä, jos aiot osallistua johonkin kansainväliseen tapahtumaan, jossa myös tuotantokannustimen tiimiläisiä on mukana.

Palvelun kehittämiseksi järjestämme maaliskuussa työpajan, jossa haetaan tuotantokoordinaattoriyrityksen parhaita käytäntöjä, tuokokuun aiheena on raportointi.

Lopuksi kiitos kaikille, jotka ovat osallistuneet tavalla tai toisella kannustimen kehittämiseen ja markkinoinnin toteutukseen!

Merja Salonen, tuotepäällikkö 

TAKAISIN YLÖS