Draaman ja Ylen tulevaisuudesta keskustellaan ja hyvä niin!

 

”Suomi on missannut sen, mikä on kaikkialla muualla tapahtunut, eli TV-draaman kultakauden”

A-studiossa keskusteltiin tällä viikolla tärkeästä ja ajankohtaisesta aiheesta, Ylestä ja sen tehtävästä. Ohjelmaan oli koottu monipuolinen joukko niin Yleisradion kuin kaupallisenkin median edustajia ja alaa tuntevia asiantuntijoita. 

Sananvapausjärjestö PENin puheenjohtaja Sirpa Kähkönen ja MTV:n entinen ohjelmajohtaja Jorma Sairanen nostivat esiin huolen kotimaisen draaman niukkenevista tuotantoresursseista. Ylen budjetista noin 40 % käytetään kulttuurisisältöjen tuottamiseen. Sairanen ehdottikin, että valtio voisi tukea draamasarjojen tuotantoa irrottamalla osan Ylen budjetista kotimaisen draaman tuotantoon. 

”Kotimaiset draamasarjat ovat suosittuja, mutta mahdollisuus niiden tekemiseen vähenee kovaa vauhtia. Valtion kannattaisi harkita voimallisempaa tukea draamasarjoille ja miettiä myöskin sitä silloin suhteessa tähän Yleisradiolle annettavaan määrärahaan kulttuurintuottamisessa.” – Jorma Sairanen, MTV3:n entinen ohjelmajohtaja

Sairanen viittasi itsenäisten tuotantoyhtiöiden parempaan tehokkuuteen draamasarjojen tekemisessä kuin mihin Yleisradion oma tuotanto pystyy. Ylen hallituksen jäsen Heikki Hellman puolusti Ylen korkeampia tuotantokustannuksia syyttämällä tuotantoyhtiöitä ”ilmaisista harjoittelijoista ja epäreilusta toiminnasta”. Perusteita tälle väitteelle hän ei kuitenkaan tuonut julki. 

Tosiasiallisesti Yleisradion solmiessa sopimuksen tuotantoyhtiön kanssa on sopimusehdoissa kohta, jossa edellytetään tuotantoyhtiötä noudattamaan alan työehtosopimusta. Väite ei siis pidä paikkaansa. Sen sijaan ero kustannuksissa Ylen ja itsenäisen tuotantoyhtiön tuotannon välillä syntyy kevyemmästä hallinnosta, tehokkaammasta resurssien käytöstä, sekä siitä että tuotantoyhtiö voi hankkia draamalleen myös muuta rahoitusta myymällä kansainvälisiä oikeuksia joko etu- tai jälkikäteen. Näin samalla veronmaksajilta kerätyllä summalla voidaan tuottaa kotimaista draamaa reilusti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.

Elokuvatutkimuksen professori Anu Koivunen muistuttikin, että olennaista ei ole se, kuka ohjelman tuottaa vaan se, että Suomen pitäisi pelastaa kotimainen draamatuotanto ja päästä pian kiinni kansainväliseen trendiin elämään TV-draaman kultakautta. 

”Olennaista on se, että Suomi on missannut sen, mikä on kaikkialla muualla tapahtunut, eli TV-draaman kultakauden. Olen Jorma Saarisen kanssa täysin samaa mieltä siitä, että tässä tarvittaisiin kansallinen pelastusohjelma ja isoja satsauksia tähän alaan. Ja Ylen täytyy tukea ja käyttää riippumattomia tuotantoyhtiöitä ja saada tämä ala kukoistamaan.” – Anu Koivunen, elokuvatutkimuksen professori Tukholman yliopistossa.

Kansainvälinen kiinnostus ulottuu jo joihinkin suomalaisiinkin laatusarjoihin, eikä kielikään ole enää este. Tuotantoyhtiöt ovat kansainvälisesti verkottuneita ja niillä on kanavat myydä sarjoja myös ulkomaille. Nopeasti kasvava liiketoiminnan muoto on re-make -oikeuksien myynti, jolloin ostava maa kuvaa koko sarjan alkuperäisen käsikirjoituksen perusteella uudestaan oman maansa kielellä ja näyttelijöillä. Kotimaisina esimerkkeinä sairaalasarja Syke, josta paraikaa tuotetaan Ruotsissa uutta versiota sekä Mustat Lesket, joiden skandiversio kuvattiin viime vuoden puolella lähes kokonaan Suomessa. Myös useita optioita US ja Iso-Britannian markkinoille on jo tehty. Nyt vain tarvittaisiin vielä kotimaista vetoapua, jotta ala pääsee tuottamaan lisää kansainvälisiä menestystarinoita. Tässä Yleisradio on avainasemassa.  

 

Stiina Laakso
Toiminnanjohtaja
SATU ry

Lue lisää toiminnanjohtajan blogista >

Ylen Ville Vilén ottaa myös kantaa ajankohtaiseen draama-keskusteluun >

TAKAISIN YLÖS