Sisältöjen ostaminen tuotantoyhtiöiltä vahvistaa Ylen riippumattomuutta

SATU ry:n toiminnanjohtaja Stiina Laakso

Tavoitteenamme on suomalaisten audiovisuaalisten mediatuotantojen kasvu ja kansainvälistyminen kotimaisin voimin. Tämän tavoitteen toteutumisessa Ylellä on merkittävä rooli Suomen suurimpana mediatalona. Yleisradion toiminnan tehostaminen on myös järkevää verovarojen käyttöä.

Olemme ilahtuneita Yleisradio Oy:n toimitusjohtaja Lauri Kivisen näkemyksistä Ylen tehtävästä ja rahoituspohjan kattavuudesta sekä läpinäkyvyyden lisäämisestä. Jaamme myös näkemyksen kansalaisten tarpeista nousevasta, poliittisesti riippumattomasta Yleisradiosta, jonka tehtävänä on markkinaosuuksien sijaan tavoittaa monenlaisia yleisöjä ja lisätä yleisöjen tyytyväisyyttä. Sen sijaan näkemyksemme eroavat siinä, miten Yle nämä tavoitteet parhaiten saavuttaisi. Erityisesti hämmästelemme mitä Kivinen tarkoittaa viitatessaan Ylen riippumattomuuden varmistamiseen eturyhmistä sillä, että kiintiöitä ei asetettaisi.(Parlamentaarisen YLE­työryhmän kuulemistilaisuus 26.2.) Mitkä eturyhmät uhkaavat Ylen riippumattomuutta, jos tuotantoja ostetaan riippumattomilta tuotantoyhtiöiltä?

Ylestä jakeluyhtiö ja osto-organisaatio

Yleisradion voisi täyttää tehtävänsä parhaiten toimimalla enenevässä määrin jakeluyhtiönä ja osto-organisaationa. Tällöin samalla rahalla saataisiin enemmän, kun Ylen omia rakenteita voitaisiin purkaa ja sisältöjä ostettaisiin enemmän riippumattomilta tuotantoyhtiöiltä. Yritykset toimivat jo vahvasti kilpailluilla markkinoilla, jolloin Ylellä on mahdollisuus valita tarjonnasta parhaat. Samalla vahvistettaisiin myös kotimaista media-alaa sekä mahdollistettaisiin alan kansainvälistyminen.

Tuotantoyhtiöiden palveluilla laatua ja läpinäkyvyyttä

Tähän tavoitteeseen voitaisiin päästä nostamalla riippumattomien tuotantojen ja palveluiden osuus noin 5 %:sta 20-30 %:iin yhtiön kaikista kuluista. Murrosvaiheessa selkeiden numeraalisten tavoitteiden määrittely lakiin auttaa Yleä uudistamaan toimintansa rakenteita tuotantotalosta osto-organisaation suuntaan. Tällöin Yle voi keskittyä julkisen palvelun ydintehtäväänsä, yhdenvertaisen sananvapauden turvaamiseen ja monipuolisten kohderyhmien palvelemiseen laadukkailla sisällöillä. Ulkoa ostetun sisällön kasvattaminen tuo laatua sekä monipuolisuutta ohjelmiin ja auttaa samalla arvioimaan Ylen oman tuotannon taloudellista tehokkuutta. Ylellä säilyy edelleen valta määritellä millaista sisältöä kanaville tuotetaan, vaikka sisältöjen tuottamiseen osallistuisivat entistä enemmän itsenäiset tuotantoyhtiöt. Yleisradion riippumattomuus vahvistuu, kun se voi hyödyntää vapaan kentän toimijoiden ideoita ja palveluja.

 

Lue lisää toiminnanjohtajan blogista >

TAKAISIN YLÖS