Tukea tuotantoyhtiöille innovaatioiden kehittämiseen

​​Julkaistu Helsingin Sanomissa 21.4.2017 

Pienyrittäjien toimintatonnit ovat tärkeitä, mutta nyt tarvitaan suurempia panostuksia aloihin, joilla kasvupotentiaali on suurin.

PÄÄSIÄISEN alla raporttinsa jätti professori Anne Brunilan vetämä työryhmä, joka selvitti luovien alojen merkitystä Suomen talouden ja työllisyyden vahvistajina. Työryhmä uskoo, että lyhyessä ajassa luovien alojen työllisten määrää voitaisiin lisätä 10 000:lla. Työryhmän toimenpide-ehdotukset on kohdistettu ensi viikolla ­pidettävään hallituksen puoliväliriiheen.
 
LUOVA TALOUS on laaja käsite. Talouden ja työllisyyden kehittämisen kannalta keskiössä ovat alat, joilla on mer­kittävää kasvupotentiaalia. Sitä on, jos tuote on monistettava ja skaalautuva, kaupallinen jakelu- ja markkinointitie on kunnossa ja yleisö on ostovoimainen.
 
Lupaavia luovia aloja ovat esimerkiksi peliteollisuus ja ­television ohjelmaformaattien kansainvälinen kehittäminen ja kauppa. Suomen peliteollisuus kasvatti vuosina 2010–2015 liikevaihtoaan 20-kertaiseksi hyvillä tuotteilla ja julkisella tuella. Luonteva jatkumo pelialan ihmeelle olisi tv-formaatteihin kohdistuva kannustinohjelma, jossa otetaan oppia pelialan ­kehityksestä.

KESKEISIÄ oppeja on kolme.

Tuotteen kehittäneen yrityksen tulee pitää kiinni aineettomista oikeuksistaan. Jos nämä oikeudet eivät jää kansainvälisessä jakelukaupassa tuotantoyhtiöön, se ajautuu alihankkijaksi eikä pysty ottamaan uusia riskejä ja kehittämään menestysformaatteja.

Julkista tukea tulisi suunnata tuotantoyhtiöille innovaatioiden (eli formaattien) kehitys­vaiheeseen. Raportissa todetaankin, että ”mitä suuremman osan tuotekehityksestä ja tuotannosta yritys pystyy kustantamaan itse tai yksityisen tai ­julkisen rahoituksen avulla, sitä paremmat mahdollisuudet sillä on tehdä kannaltaan edullisia jakelu- yms. sopimuksia”. Se puolestaan maksimoi Suomeen saatavat vientitulot.
 
Menestystarinoiden synnyttämiseksi uusia lähtöjä tulee ­olla paljon. Esimerkiksi Rovio kehitti osin julkisella tuella noin 40 peliä ennen Angry Birdsiä.
 
TV-KANAVAT pelaavat varman päälle ja ostavat ohjelmistoonsa kansainvälisiä menestysformaatteja. Kotimaisen tarjonnan volyymiä saadaan aikaan vain tukemalla formaatti-innovaa­tioita – eli ohjelman ensimmäistä tuotantokautta.
 
Työryhmän raportin mukaan luovien alojen yritysten menestyminen edellyttää kansainvälisille markkinoille luotuja tuotteita ja palveluita. Tässä suhteessa tv-formaatit kuitenkin eroavat esimerkiksi mobiili­peleistä. Tv-ohjelmia ei yleensä tuoteta suoraan kansainvälisille markkinoille, sillä kaikki yleisöt ovat paikallisia. Ohjelmaformaattien kansainvälinen kauppa edellyttää menestystä kotimarkkinoilla. Vasta kun formaatti on osoittanut tehonsa yhdellä markkinalla, se voidaan räätälöidä uusille yleisöille.
 
BRUNILAN työryhmä on raportissaan tehnyt isoja havaintoja, mutta sen ehdottamat toimenpiteet ovat liian pieniä. Pienyrittäjien toimintatonnit ovat tärkeitä, mutta nyt tarvitaan suurempia panostuksia aloihin, joilla kasvupotentiaali on suurin. Työ voidaan aloittaa perustamalla Tekesiin tv-formaattien innovaatio-ohjelma ja ymmärtämällä, että luovat alat tarvitsevat enemmän elinkeino- kuin kulttuuripolitiikkaa.
 
 
Stiina Laakso
 
toiminnanjohtaja, Helsinki
 
Lue lisää toiminnanjohtajan blogista >
 

 

TAKAISIN YLÖS