Mikä on SATU ry?

SATU ry on audiovisuaalista sisältöä tuottavien yritysten valtakunnallinen edunvalvoja, jonka tavoitteena on nostaa audiovisuaalinen sisällöntuotanto yhdeksi merkittävimmäksi luovaksi alaksi Suomessa.

SATU ry palvelee jäseniään mm. neuvottelemalla IP-oikeuksien kauppatavoista, vaikuttamalla alan lainsäädäntöön niin keskustelu- kuin kuulemistilaisuuksissa ja kirjallisilla lausunnoilla. SATU ry osallistuu aktiivisesti viestintä- ja kulttuuripoliittiseen keskusteluun ja pyrkii vahvistamaan alan kehitystä paitsi nykyisiä tukimuotoja kasvattamalla myös uusia luomalla.

SATU ry pyrkii lisäämään alan toimijoiden yhteistyötä. Se järjestää koko alalle ammattilaisseminaareja ja alan kilpailuja pyrkien näin nostamaan alan yleistä arvostusta ja tietoisuutta.

Jäsenyrityksiä Satulla oli vuoden 2016 lopussa 59 kappaletta.

 

TAKAISIN YLÖS