Tunnusluvut 2011

Jäsenyrityksiä Satu ry:ssä oli 2011 yhteensä 101. Luokitteluperustana on käytetty päätoimialaa. Yrityksistä 60 on ilmoittanut päätoimialakseen TV:n (elokuvat), 22 markkinointiviestinnän (mainos-, verkko- ja yrityselokuvat) ja 19 on luokiteltu edellisille palveluja tai tapahtumia tuottaviksi yrityksiksi. 

Vertailu vuosien 2010 ja 2011 liikevaihdoissa näyttää taulukossa kasvua, mutta se johtuu uusien (lähinnä konserneihin kuuluvien) yritysten liittämisestä taulukkoon eikä orgaanisesta kasvusta. Lähes kaikki TV-tuotantoa päätoimialanaan harjoittavat yritykset ovat SATU ry:n jäseniä. Mainoselokuvapuolella muutama merkittävä yritys ei kuulu SATU ry:hyn ja elokuvatuotantoyhtiöt ovat SEK ry:n jäseniä.

LIIKEVAIHTO PÄÄTOIMIALAN MUKAAN

Yritysten liikevaihtoihin on lisätty yli 15 000,00 € muut tuotot.

LIIKEVOITTO PÄÄTOIMIALAN MUKAAN

LIIKEVOITTOPROSENTTI PÄÄTOIMIALAN MUKAAN

TAKAISIN YLÖS