Tunnusluvut 2012

Jäsenyrityksiä SATU ry:ssä oli vuoden 2012 päättyessä yhteensä 95. Luokitteluperustana on käytetty päätoimialaa. Yrityksistä 55 on ilmoittanut päätoimialakseen TV:n (elokuvat), 23 markkinointiviestinnän (mainos-, verkko- ja yrityselokuvat) ja 17 on luokiteltu edellisille palveluja tai tapahtumia tuottaviksi yrityksiksi. 

Lähes kaikki TV-tuotantoa päätoimialanaan harjoittavat yritykset ovat SATU ry:n jäseniä, joten taulukosta saa kattavan tiedon alasta. Mainoselokuvapuolella muutama merkittävä yritys ei kuulu  SATU ry:n ja elokuvatuotantoyhtiöt ovat SEK ry:n jäseniä.

Vakituisessa työsuhteessa yrityksissä on yhteensä 954 henkilöä ja osa-aikaisia moninkertainen määrä!

LIIKEVAIHTO PÄÄTOIMIALAN MUKAAN

Yritysten liikevaihtoihin on lisätty muut tuotot.

LIIKEVOITTO PÄÄTOIMIALAN MUKAAN

LIIKEVOITTOPROSENTTI PÄÄTOIMIALAN MUKAAN

Tietojen vertailun mahdollistamiseksi taulukosta on poistettu jäsenet, jotka ovat eronneet vuonna 2012 (Angel Films Ltd, AXN! Oy, Ikistoori Oy, Outo Media Oy, Screening Agency Oy, Sun Pictures Oy Ltd, Tuotanto Rinki Oy, Ulkokuva Oy, Visicom Turun Tietokuva Oy).

 

 

 

SATU RY:N JÄSENYRITYSTEN ALUEELLINEN JAKAUTUMINEN SUOMESSA 2013

 

TAKAISIN YLÖS