Ajankohtaisia teemoja

Yleisradion toiminnan kehittämisen ja tehostamisen seuranta Arto Satosen johtaman parlamentaarisen työryhmän linjaamien tavoitteiden mukaisesti.

  • Ylen tulee nostaa indie-hankintoja 30-35% vuoteen 2022 mennessä.
  • Ylen draamaostojen 20 milj. euron lisäys vuosiksi 2017-2020 julkistettiin syyskuussa 2016.

Audiovisuaalisen alan tuotantokannustimen käyttöönoton seuranta ja kehittäminen Tekesin johdolla sekä markkinointi yhteistyössä Turun, Pohjois-Suomen, Kaakkois-Suomen ja Itä-Suomen elokuvakomissioiden, Suomen Elokuvasäätiön ja Finnanimationin kanssa.

  • Toiminnanjohtaja osallistuu hakemuksia arvioivaan asiantuntijapooliin
  • Tuotantokannustin käynnistyi vuoden 2017 alusta.  tekes.fi/rahoitus/av-ala

Elokuvataiteen edistämisestä annettavan uuden lain valmisteluun vaikuttaminen  

  • Suomen elokuvasäätiön tuen kasvattaminen ja suuntaaminen jakelukanavasta riippumattomille ja pohjoismaisen mallin mukaisesti kansainvälisillä markkinoilla menestyville sarjamuotoisille fiktioille
  • Irina Krohn on antanut oman lausuntonsa SESin toiminnan kehittämisestä, av-alan uusista rahoitusinstrumenteista , av-kulttuuripolitiikan kehittämisestä ja elokuvataiteen edistämisestä OKM:lle 31.11.2016. 

 

TAKAISIN YLÖS